Island Oasis Ice Cream Frozen Beverage Mix - Gan Teck Kar Foods